Autortiesības, īpašuma tiesības

Autortiesības, īpašuma tiesības

Jūs varat lejupielādēt, izdrukāt vai parādīt informāciju no Gedeon Richter mājas lapas tikai nekomerciālai personīgai lietošanai. Jums ir jāsaglabā un jāpavairo katrs paziņojums par autortiesībām vai īpašuma tiesību paziņojums jebkurai Jūsu lejupielādētai vai izdrukātai informācijai.

Jūs nedrīkstat izplatīt, modificēt, pārraidīt, atkārtoti izmantot, atkārtoti izsūtīt, vai izmantot vietnes saturu, sabiedriskiem vai komerciāliem nolūkiem, ieskaitot tekstu, attēlus, audio un video bez rakstiskas Gedeon Richter Plc. atļaujas. Jums jāpieņem, ka visam, ko redzat vai lasāt šajā vietnē, ir autortiesības, ja vien nav norādīts citādi, un to nedrīkst izmantot citādi, kā paredzēts šajos lietošanas noteikumos bez rakstiskas Gedeon Richter Plc atļaujas.

Gedeon Richter portāls var saturēt preču zīmes, patentus, patentētu informāciju, tehnoloģijas, produktu, procesu vai citu Gedeon Richter Plc. un tās filiāļu īpašuma tiesības. Neviena licence vai tiesības saistībā ar jebkuru šādu preču zīmju, patentu, tehnoloģiju, produktu, procesu un citām Gedeon Richter Plc. vai citu saistītu pušu īpašuma tiesībām, netiek Jums piešķirta.

Domēnu nosaukumi, preču zīmes

Reģistrētās preču zīmes pieder vienīgi to īpašniekiem. Jūs nedrīkstat izmantot preču zīmes, nosaukumus vai domēna vārdu, kas reģistrēts Gedeon Richter Plc. komerciāliem nolūkiem vai lai kaitētu mūsu uzņēmuma reputācijai.

Pasts, iesniegtie materiāli

Visi paziņojumi vai materiāli, kas Jums tiktu pārsūtīti uz lapu pa elektronisko pastu vai citādi, ieskaitot datus, jautājumus, komentārus, ierosinājumus tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un nepatentētiem. Viss, ko Jūs pārsūtītu, kļūst par Gedeon Richter Plc. īpašumu un to var izmantot jebkādiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai, reproducēšanai, izpaušanai, publicēšanai un izsūtīšanai.

Gedeon Richter Plc. ir tiesīgs brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas vai metodes, ko satur jebkurš Jūsu nosūtītais paziņojums uz vietni jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai, attīstības, ražošanas un tirdzniecības produktiem, izmantojot šādu informāciju.

Gedeon Richter plc. nesaglabā vietnē iesniegtos materiālus un patur tiesības neatbildēt uz e-pastiem.

Saistošā, ierāmēšanas

Ir atļautas tikai tās saites, kas ved uz mājas lapu. Deep sasaiste nav atļauta bez iepriekšējas rakstiskas Gedeon Richter Plc piekrišanas.